Τα πέντε στοιχεία (Pancha Tattwas)


Σύμφωνα με την παράδοση της γιόγκα, όλη η δημιουργία αποτελείται και διέπεται από πέντε στοιχεία – γη (prithvi), νερό (apas), φωτιά(agni), αέρα (vayu) και αιθέρα (akasha). Κάθε στοιχείο είναι η εκδήλωση της κοσμικής αρχέγονης ενέργειας (Shakti). Ολόκληρος ο κόσμος αλλάζει διαρκώς, επειδή τα στοιχεία αυτά συνυπάρχουν και συνδυάζονται με άπειρους τρόπους μεταξύ τους. Τα 5 στοιχεία ονομάζονται Pancha (5) Tattwa. “Tat” σημαίνει “εκείνο” και “Twa” είναι η κατάληξη των ουσιαστικών σε “-σύνη”. Tattwa λοιπόν είναι “η ουσία εκείνη που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι υπάρχεις”.

Η σταθερότητα και η συνοχή της γης, η ρευστότητα και η προσαρμοστικότητα του νερού, η θερμότητα και η μετασχηματιστική δύναμη της φωτιάς, η κινητικότητα του αέρα και η αίσθηση του αιθέρα και του χώρου που περιλαμβάνει τα πάντα.
Σύμφωνα με την Τάντρα, ο μακρόκοσμος ενυπάρχει στον μικρόκοσμο. Κατά συνέπεια, όλος ο νόμος της συμπαντικής εκδήλωσης και διάλυσης είναι έμφυτος σε κάθε άτομο. Ακριβώς όπως τα φυσικά και νοητικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου ενυπάρχουν στο μόριο του DNA, έτσι και η μοριακή δομή ενός ατόμου περιέχει το αρχέτυπο των συμπαντικών δραστηριοτήτων. Ο άνθρωπος αποτελεί μία μικρογραφία του σύμπαντος. Αυτά τα πέντε στοιχεία θεωρούνται τα θεμελιώδη συστατικά του κάθε ατόμου και αντιπροσωπεύουν τις πιο λεπτές πτυχές της ύπαρξής μας.

Για παράδειγμα, η γη στο φυσικό σώμα εκφράζεται με τα όργανα, τα κόκαλα, τους μυς, το δέρμα κλπ. Η γη είναι ο σταθερός συγκεντρωμένος νους ή τα σταθερά συναισθήματα και οι επιθυμίες. Αυτές τις ποιότητες αφυπνίζουμε και εξερευνούμε μέσα από την πρακτική μας. O εξαγνισμός και μετασχηματισμός αυτών των λεπτών στοιχείων που συνθέτουν το σώμα και το νου είναι θεμελιώδες κομμάτι της γιόγκα. Η κατανόηση των πέντε στοιχείων τόσο στην πρακτική μας όσο και στην καθημερινότητα μας, μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε αρμονία, ισορροπία και υγεία στη ζωή μας.

Από την ομάδα της Neda Yoga Shala,
Αναστασία Μπιλίρη