Η πρακτική της Ajapa Japa


Όλη η ζωή πάλλεται σε ένα συνεχόμενο ρυθμό διαστολής και συστολής, πρόσληψης και αποβολής, prana και apana. Τα πάντα βρίσκονται σε μια αδιάκοπη και αυθόρμητη κατάσταση κυκλικής αλλαγής, επαναλαμβάνοντας ασταμάτητα ένα ατελείωτο μάντρα.

Ο άνθρωπος πάλλεται σε αυτόν τον ρυθμό με πολλούς τρόπους. Οι πιο προφανείς είναι ο καρδιακός παλμός και η αναπνοή. Οι αρχαίοι γιόγκις ανέπτυξαν μια απλή αλλά θαυμάσια μέθοδο χρήσης αυτού του σταθερού ρυθμού ως μέσο για να ηρεμήσουν το μυαλό και να ανεβάσουν τα επίπεδα της επίγνωσης και της κατανόησης. Συνειδητοποίησαν ότι η αναπνοή έχει ένα ρυθμό που επαναλαμβάνει συνεχώς το μάντρα SoHam και η πρακτική επίγνωσης αυτού ονομάστηκε Ajapa Japa.

‘Japa’ σημαίνει συνεχόμενη επανάληψη/επίγνωση ενός μάντρα. To ‘Japa’ γίνεται ‘Ajapa’ όταν αυτή η επανάληψη γίνεται αυθόρμητη. Το Japa χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια και συμβαίνει από το νου, το Ajapa είναι άκοπο και πηγάζει από την καρδιά. Κάθε πλάσμα επαναλαμβάνει το μάντρα Ham με κάθε εκπνοή και το μάντρα So με κάθε εισπνοή. Κάθε άνθρωπος παίρνει 21,600 αναπνοές/μέρα, απαγγέλοντας αδιάλειπτα αυτό το μάντρα.” Gheranda Samhita. Η απόλυτη Ajapa Japa είναι η αδιάκοπη σύνδεση με την αναπνοή και το μάντρα. Όποια δραστηριότητα και να κάνουμε, από το να δουλεύουμε, να περπατάμε ή να διαβάζουμε αυτό το κείμενο, η επίγνωση δεν φεύγει ποτέ από το μάντρα. Σταδιακά, το σώμα και ο νους αρχίζουν να πάλλονται όλο και πιο έντονα στη δόνηση του.

Η πρακτική αυτή εξασκείται στην τάξη με την τεχνική διαλογισμού Ajapa Japa. Είναι μία ολοκληρωμένη και απίστευτα δυνατή τεχνική pratyahara και διαλογισμού η οποία συνδέει το νου, την αναπνοή και τη prana ώστε να κινούνται αρμονικά σαν ένα. Η πρακτική περιλαμβάνει αναπνοή, επανάληψη του mantra SoHam και κίνηση της επίγνωσης μέσα στα ενεργειακά κανάλια, ώστε, εκτός των άλλων, να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να είναι συνδεδεμένος και εκτός τάξης. O μεγάλος ποιητής και γιόγκι Kabir αναφερόταν στην Ajapa Japa σαν την απόλυτη τεχνική διαλογισμού. Στις βέδες αποτελεί τη διαλογιστική πρακτική που συστήνεται περισσότερο. Μάλιστα, θεωρείται τόσο σημαντική που έχει γραφτεί μία ξεχωριστή Ουπανισάδα για αυτή, η Hamsa Upanishad.

Η Ajapa Japa αφορά μία πρακτική διαλογισμού που μπορείτε να κρατήσετε για την καθημερινότητά σας. Η τακτική εξάσκηση της μπορεί να γίνει άκρως μεταμορφωτική.

Από την ομάδα της Neda Yoga Shala,
Αναστασία Μπιλίρη


Tags: